Máxima hoort bij HALT over gemak waarmee drugs zijn te krijgen

Vorsten

28-09-2021 16:57:33

“Je komt makkelijker aan drugs dan aan een baan”. Dat is de boodschap die koningin Máxima dinsdagmiddag in het stadhuis van Rotterdam meekreeg tijdens een gesprek met jongeren die in aanraking zijn gekomen met Halt. “Kom je makkelijker aan drugs dan aan alcohol?”, wilde Máxima weten. Dat was inderdaad het geval, zo werd haar verteld.

Er werd gepraat over de verschillende problemen waarmee jongeren te maken krijgen en drugsgebruik op scholen was daar één van. “Het blowen is toegenomen tijdens de lockdown”, aldus een van de gesprekspartners van de koningin. Rioolonderzoek bevestigde het toenemend drugsgebruik, zei de Rotterdamse wethouder Sven de Langen (volksgezondheid, zorg, ouderen en sport).

De negen jongeren die in de trouwzaal van het stadhuis het gesprek aangingen ter gelegenheid van het jubileum van Halt waren na een aarzelend begin bijzonder openhartig. Ze wilden niet alleen vragen beantwoorden maar zelf ook vragen stellen. Hoe de koningin zou reageren als een van haar dochters in een Halt-programma terecht zou komen, bijvoorbeeld. Máxima zei dat ze opgelucht zou zijn dat haar kind er zonder strafblad vanaf zou komen. Ze herhaalde wat ze vaker heeft gezegd: een kind moet fouten kunnen maken en daarvan leren. Dat gold overigens ook voor ouders.

Leren van fouten

“Opgroeien is ook fouten maken en er ervan leren”, aldus Máxima die daarom ook Halt een warm hart toedraagt, want dat is de doelstelling van de in 1981 in Rotterdam begonnen organisatie. Jongeren moeten kunnen leren van fouten en de kans krijgen om die fouten recht te zetten, dat is de uitgangspositie.

Dat gebeurt onder meer met pedagogische interventies, reflectiegesprekken, excuses aanbieden en schade vergoeden, zo werd uitgelegd. Máxima wilde weten of “sorry” zeggen moeilijk was of bevrijdend en wat de jongeren graag beter zouden zien. Een van de suggesties was om het lesmateriaal meer bij de tijd te houden. De koningin wist meteen wat werd bedoeld: dat er niet werd gesproken over het stelen van een fotocamera maar van een iPhone.


Meer Nederland