Máxima hoort over zorgen daklozen en vaccinatie

Vorsten

2021-03-11 15:02:15

Máxima heeft zich tijdens haar digitale werkbezoek aan het Amsterdam UMC geïnformeerd over de gevolgen van de coronacrisis op dak- en thuislozen. Het virus heeft onder die groep minder slachtoffers gemaakt dan werd verwacht of vooraf gevreesd. Maar de vorstin werd wel geïnformeerd over zorgen over de toegang tot vaccinatie van dak- en thuislozen.

Dat hoorde koningin Máxima van Maria van den Muijsenbergh, bijzonder hoogleraar van gezondheidverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijns zorg in het Radboud UMC. Zij vertelde uitgebreid over de kleinschaliger opvang, die volgens haar goed heeft uitgepakt. In grote slaapruimten is nu eenmaal meer kans op besmetting. “Maar de stress is wel toegenomen, net als bij meer mensen in de samenleving”, aldus de hoogleraar.

“Daklozen maken zich zorgen over de toegang tot vaccinatie. Ze hebben immers geen adres, en vaak ook geen huisarts maar behoren wel tot de kwetsbare groepen”, zei Van den Muijsenbergh. Die zag ook een toename van de daklozen onder arbeidsmigranten. Die hebben volgens haar vaak huisvesting die is gekoppeld aan hun (seizoens)werk, en wanneer dat werk wegvalt of stil komt te liggen, raken ze met hun inkomen ook hun huisvesting kwijt.

Menselijke maat

Koningin Máxima was benieuwd naar welke lessen uit de ervaringen getrokken konden worden, en welke verbeteringen vast gehouden kunnen worden. Meer aandacht voor hygiëne, niet altijd voor iedereen een prioriteit was volgens de wetenschapper zeker een “aandachtspunt om vast te houden.”

In dezelfde gespreksronde kwam ook de wijze ter sprake waarop in verpleeghuizen met corona wordt en werd omgegaan. Het aantal besmettingen is gedaald en hoogleraar acute ouderenzorg Bianca Buurman denkt dat dit te danken is aan de vaccinaties. Het was volgens de hoogleraar een uitdaging om aan de ene kant mensen te beschermen en toch de menselijke maat te houden, zodat bezoeken en dergelijke mogelijk blijven.

Buurman antwoordde ze op een vraag van Máxima hoe de protocollen in verpleeghuizen worden veranderd dat er een nieuwe balans gevonden tussen de persoonsgerichte zorg in de tehuizen en infectiepreventie. “Vorig jaar hadden we nog wachtlijsten en nu wil niemand meer naar een verpleeghuis”, aldus Buurman.


Meer Nederland