Máxima houdt toespraak bij webinar over financiële gezondheid

Vorsten

2021-03-26 18:27:47

Koningin Máxima heeft vrijdag een toespraak gehouden bij een besloten webinar over financiële gezondheid in de context van inclusieve financiering. De digitale bijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordigers uit de private sector en de Financial Health Working Group van de Verenigde Naties.

De Financial Health Working Group werd eind vorig jaar ingesteld op initiatief van Máxima. Zij is speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering (UNSGSA). In de werkgroep hebben vertegenwoordigers van organisaties uit de financiële- en ontwikkelingssector zitting.

Sinds 2009 zet Máxima zich in voor goede toegang tot en veilig gebruik van een bank- of spaarrekening, leningen, verzekeringen, pensioenen en digitaal bankieren. Dit is vooral belangrijk voor arme mensen. Die krijgen door een gezond en inclusief financieel beleid meer kansen op economische en sociale ontwikkeling.


Meer Nederland