Máxima houdt toespraak over vrouwen in de landbouw

Vorsten

10-11-2021 13:01:13

Koningin Máxima houdt maandagochtend 15 november een toespraak over de positie van vrouwelijke ondernemers in de landbouw. Dat doet ze in het hoofdkantoor van IDH-The Sustainable Trade Initiative in Utrecht, een organisatie die bedrijven, overheden en organisaties helpt om duurzamer te werk te gaan.

De toespraak wordt gehouden tijdens de bijeenkomst The Road to Gender Transformative Business Models over het verbeteren van de positie van vrouwelijke ondernemers in de landbouw. Máxima is aanwezig in haar functie als speciale pleitbezorger namens de secretaris-generaal van de VN voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. In die functie wil ze financiële diensten voor iedereen – met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven – toegankelijk maken.

Koningin Máxima gaat in haar toespraak in op de macht van vrouwen in de landbouw in ontwikkelingslanden. Zo produceren vrouwen in de meeste ontwikkelingslanden zo’n 60 tot 80 procent van het voedsel, maar hebben ze vrijwel geen beslissingsbevoegdheid. Ook is er vaak beperkte toegang tot financiële middelen om het bedrijf te innoveren. Na de toespraak gaat Máxima om de tafel met een aantal CEO’s en is er met hen een paneldiscussie.

Meer Nederland