Máxima ontvangt Financial Health Visionary Award voor VN-werk

Vorsten

09-06-2021 23:26:09

Koningin Máxima heeft dinsdag 9 juni virtueel de Financial Health Visionary Award 2021 gekregen. Zij ontving de onderscheiding voor haar werk als speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Het Financial Health Network verleent de onderscheiding aan mensen die ongeëvenaard leiderschap hebben getoond in het opbouwen en toegankelijker maken van een inclusiever financieel systeem met innovatieve oplossingen. De award werd uitgereikt tijdens het online evenement EMERGE Financial Health.

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 wereldwijd als UNSGSA in voor veilige en betaalbare toegang tot en gebruik van financiële diensten om mensen meer kansen te geven op economische en sociale ontwikkeling. Het gaat in het bijzonder om arme mensen, vrouwen, kleine (boeren)bedrijven en mensen die in afgelegen landelijke gebieden wonen.

Meer Nederland