Máxima opent Buzinezz Forum

Vorsten

2017-02-22 10:10:00

Koningin Máxima opende woensdag het eerste Buzinezz Forum in de Social Impact Factory in Utrecht. Het forum is een platform voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en sociaal ondernemers om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden op een baan.

Volgens cijfers van het CBS leven ruim 146.000 jongeren in Nederland van een bijstandsuitkering. Een groot deel van hen heeft geen diploma of beschikt niet over voldoende startkwalificaties om volwaardig deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Het Buzinezz Forum wil duurzame oplossingen ontwikkelen voor dit probleem.

Koningin Máxima ging in haar openingstoespraak onder meer in op de initiatieven van het programma Kansen voor jongeren van het Oranje Fonds.


Meer Nederland