Máxima opent Coding College Codam

Vorsten

02-07-2019 14:10:00

Koningin Máxima knipte dinsdagmiddag het lint door om officieel het Coding College Codam te openen. Dat deed ze als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. De school wil een oplossing bieden voor het tekort aan goed opgeleide programmeurs in Nederland.

In gezelschap van minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) verrichtte de koningin de officiële opening van de programmeerschool op het Marineterrein in Amsterdam. De paarse loper werd speciaal voor haar uitgerold. Máxima kreeg na de opening een rondleiding door het gebouw, waar ze met studenten en medewerkers in gesprek ging over hun ervaring met de school.

Het Coding College biedt een kosteloze opleiding van drie jaar in programmeren aan. De school werkt niet met docenten of roosters, studenten leren via lesprogramma’s en beoordelen elkaars werk. De school begon in januari met honderd studenten. Binnen drie jaar wil de school het aantal van vijfhonderd studenten bereiken, waarvan de helft vrouw. Vooral dat laatste is belangrijk voor de koningin, die zich als VN-gezant inzet voor gelijke kansen voor vrouwen in de economie.













Meer Nederland