Máxima spreekt waardering uit voor strijders tegen coronavirus

Vorsten

2021-03-11 14:27:05

Koningin Máxima heeft donderdagochtend aan het slot van een digitaal werkbezoek aan het Amsterdam UMC haar “grote waardering” uitgesproken voor iedereen “die zo hard werkt” in de strijd tegen het coronavirus. Ze bedankte niet alleen wetenschappers en onderzoekers, maar ook het verplegend personeel en anderen. “Grote dank”, aldus Máxima, die oorspronkelijk in december naar het UMC zou gaan. AMC-topman Hans Romein hoopte de koningin “in betere tijden” alsnog “in levende lijve te ontmoeten”.

De koningin kreeg in drie gesprekken met diverse hoogleraren en onderzoekers van niet alleen het AMC maar ook van andere universitaire medische centra een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot verschillende wetenschappelijke onderzoeken die na de uitbraak van het coronavirus zijn begonnen.

Samenwerking

Máxima was benieuwd of de snelheid en financiering van onderzoeken ook in de toekomst kan worden behouden, voor bijvoorbeeld andere virusziekten. “Bij corona kon veel dat vroeger veel langer duurde. Dat moeten we inderdaad zien vast te houden”, stelde Mat Daemen, vice-decaan onderzoek Amsterdam UMC. “Het is goed als we duurzaam snellere procedures krijgen”, vulde Martin Grobusch, hoogleraar tropische geneeskunde Amsterdam UMC aan.

Zijn Utrechtse collega Lennie Derde, hoogleraar medische microbiologie, onderstreepte in dat verband het belang van samenwerking tussen de universiteitsziekenhuizen en onderzoekers waarbij het grotere doel in de gaten wordt gehouden en niet elke “cardioloog zijn eigen mini-Covid-onderzoek doet. Het belangrijkste was om een vaccin te vinden.”


Meer Nederland