Máxima ziet in Drenthe goede resultaten

Vorsten

2019-06-20 11:59:00

Koningin Máxima stapte donderdag in Hoogeveen tevreden in haar auto. In haar aanwezigheid werden twee belangrijke stappen gezet op de weg naar muziekonderwijs voor alle Nederlandse basisschoolkinderen. In theater De Tamboer werd eerst het MuziekAkkoord Drenthe getekend en daarna maakte de door de koningin gesteunde stichting Méér Muziek in de Klas bekend dat alle 42 pabo’s structureel muziekonderwijs gaan geven.

De koningin noemde het “fantastisch” dat leerkrachten de juiste “instrumenten” krijgen om zelfverzekerd voor de klas te staan en de kinderen het plezier te geven van muziekonderwijs. Zangeres Ilse DeLange, ambassadeur van Méér Muziek in de Klas, voegde er aan toe dat het belangrijk is dat onderwijzers “handvatten” krijgen om muziekonderwijs te kunnen geven.

“Hiermee bereiken we dat alle leerkrachten van de toekomst weer goed muziekonderwijs kunnen geven”, aldus stichtingsdirecteur Jantien Westerveld in een toelichting. Veel aanstaande leerkrachten voelden zich niet zelfverzekerd genoeg om muziek te geven, zo was gebleken uit onderzoek. “Vanaf het begin hebben we ingezet op verbetering en uitbreiding van het muziekonderwijs op pabo’s”, stelde Westerveld.

Akkoorden

Koningin Máxima maakt zich al bijna tien jaar sterk voor muziekonderwijs voor alle jongeren. In verschillende provincies en regio’s zijn eerder al akkoorden gesloten om dit doel te bereiken. Bij het bekijken van de obstakels die het verder uitrollen van muziekonderricht in de weg stonden, kwam naar voren dat onder meer aanstaande onderwijzers vonden dat ze daarvoor niet goed werden opgeleid.

De 42 pabo’s krijgen bij het herstructureren van het muziekonderwijs steun van de stichting, het ministerie van OCW en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dat laatste zette de subsidieregeling ‘Professionalisering muziekonderwijs’ op. Voorwaarden om in aanmerking te komen waren onder meer dat de leerkrachtopleidingen gingen samenwerken met een conservatorium voor hun expertise.


Meer Nederland

– Koningspaar weer even op pad
– Het Duitse leven van de Thaise koning
– Elisabeths militaire training
– Wie zijn de Casiraghi’s?
– Vooruitblik: wanneer Charles koning wordt