Máxima ziet veel vooruitgang in Indonesië

Vorsten

30-08-2016 14:29:00

Koningin Máxima heeft dinsdag in een toespraak in Jakarta de Indonesische president Joko ‘Jokowi’ Widodo geprezen voor zijn ‘negen prioriteiten’ plan. Eén van de doelen in de zogenaamde ‘Nawa Cita’ is om te zorgen dat tegen 2019 de helft van de volwassen bevolking toegang heeft tot financiële diensten.

Máxima uitte haar lof aan het slot van het FinTech festival, een tweedaags evenement waarbij bedrijven samenkwamen om te spreken over technische oplossingen en innovaties voor het beter toegankelijk maken van bijvoorbeeld bankdiensten. Dat kan met met e-portemonnees en mobiel bankieren.

Ook Widodo voerde er dinsdag het woord, maar voor de komst van de koningin, die Indonesië bezoekt als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties. Indonesië heeft al jaren een leidende rol bij de wereldwijde inspanningen om iedereen de mogelijkheid te geven gebruik te maken van financiële diensten. De VN hebben dat vorig jaar ook opgenomen in de duurzame ontwikkelingsdoelen. “Indonesië speelde daarbij een hoofdrol en ik ben zeer dankbaar voor de steun”, aldus Máxima.

Innovaties

In haar toespraak in de zeer rumoerige congreszaal, waar achter een gordijn tegelijkertijd ook een netwerkmarkt werd gehouden, gaf de koningin een illustratie van de voordelen die toegang tot verzekeringen of sparen heeft voor de bevolking van het geografisch zo uitgestrekte Indonesië, waar mensen soms 30 kilometer van een bank wonen. Met technische innovaties kan die afstand via mobiel bankieren worden overbrugd.

“Maar slechts 8 procent van de bevolking gebruikt die methode”, aldus Máxima terwijl tweederde van de Indonesiërs nog geen toegang heeft tot financiële diensten. Er is dus veel ruimte voor vooruitgang, en ook daar zag Máxima veel potentie door onder andere de invoering van een nationaal actieplan, regulering en de digitale uitbetaling van uitkeringen.

Meer Nederland