Nieuw licht op het leven van Anna van Saksen

Vorsten

2018-07-30 14:00:00

Anna van Saksen, de verguisde tweede echtgenote van Willem van Oranje, komt in een ander licht te staan dankzij een nieuwe biografie van de hand van historica Femke Deen. Het boek ‘Anna van Saksen. Verstoten bruid van Willem van Oranje’ verschijnt op 10 september bij Uitgeverij Atlas Contact.

Dat Anna van Saksen (1544-1577) zo’n slechte reputatie heeft, is omdat zij een sterke en onafhankelijke vrouw was die weigerde zich te plooien naar de normen van haar tijd. Die vereisten een echtgenote die haar eigen mening voor zich hield en de ogen sloot voor de buitenechtelijke activiteiten van haar vorstelijke partner. Anna van Saksen deed het een noch het ander.

Haar man, die in totaal vier maal huwde, was eigenlijk ook alleen maar geïnteresseerd in het fortuin dat ze bij hun huwelijk in 1561 inbracht. Niettemin kreeg het echtpaar zes kinderen. Volgens Femke Deen is het ontstane beeld van de egoïstische en overspelige Anna, die zwanger werd van Jan Rubens – de vader van de schilder Peter Paul Rubens – veel gecompliceerder. Ze bestudeerde documenten en brieven en daaruit komt een completer beeld naar voren.

“Haar uiteindelijke tragische lot had ze niet alleen aan zichzelf te danken, maar ook aan het gedrag van Willem van Oranje, de Nassaus en haar eigen verwanten”, aldus een van de bevindingen van de biografie. Willem vroeg en kreeg na de echtbreuk de gewenste scheiding en Anna werd gek verklaard en opgesloten. De uitgever prijst het werk dan ook aan als ‘een boek dat de tragische neergang laat zien van een rijke en felbegeerde prinses wie letterlijk alles werd ontnomen – en het werpt, niet in de laatste plaats, een nieuw licht op Willem van Oranje als echtgenoot’.


Meer Nederland

– Koningspaar weer even op pad
– Het Duitse leven van de Thaise koning
– Elisabeths militaire training
– Wie zijn de Casiraghi’s?
– Vooruitblik: wanneer Charles koning wordt