Oranjeverenigingen: activiteiten op kleine schaal op Koningsdag

Vorsten

2021-03-11 18:45:30

De ruim driehonderd officiële Nederlandse Oranjeverenigingen gaan op Koningsdag op kleine schaal activiteiten aanbieden aan vooral jongeren en ouderen. Het gaat om initiatieven die coronaproof kunnen plaatsvinden, zoals een beperkt buitenspeelprogramma voor kinderen of het aanbieden van oranjetompoezen aan ouderen in verzorgingshuizen.

Dat heeft de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) laten weten. De plannen voor het aangepaste programma worden donderdagavond onder de leden verspreid. Het draaiboek is besproken met het Veiligheidsberaad, waarin de burgemeester van de 25 veiligheidsregio’s zitten.

“Er komen geen grootschalige evenementen, daar zal ook geen burgemeester toestemming voor geven”, legt een woordvoerder van de KBOV uit. “Maar vooral deze twee groepen, die het het afgelopen jaar zwaar hebben gehad, willen we toch de mogelijkheid bieden vooral buiten iets aan Koningsdag te doen.”

Omroep MAX werkt mee aan Koningsdag met het initiatief ‘Post voor het paleis’. Ouderen worden opgeroepen op de verjaardag van de koning, 27 april, een brief te schrijven waarin zij hun ervaringen van het afgelopen coronajaar kunnen delen. Vorig jaar werden jongeren opgeroepen dit te doen.

Het is de bedoeling dat ook de Koningsspelen in een beperkte, coronaproof vorm doorgaan dit jaar. Ook organisaties als Scouting en Jantje Beton werken mee aan de activiteiten voor jongeren op Koningsdag.


Meer Nederland