Pieter denkt al aan zijn tachtigste verjaardag

Vorsten

2018-07-20 15:05:00

Pieter van Vollenhoven kijkt deze zomer alvast uit naar zijn tachtigste verjaardag volgend jaar. Naast de gebruikelijke festiviteiten met familie en vrienden, hoopt de professor de samenleving een bijzonder cadeau te kunnen geven: een ‘kritische waakhond’ voor de veiligheid.

“Voor mijn tachtigste verjaardag zou ik nu – op een symposium – de komst van zo’n waakhond voor de veiligheid willen bepleiten en de discussie hierover op gang willen brengen”, schreef Van Vollenhoven in een lange brief in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid.

Uit eigen ervaring stelt Van Vollenhoven vast dat in de praktijk “velen in hun werkzame leven – bewust – met gesjoemel worden opgevoed. Gesjoemel loont financieel en werkt oneerlijke concurrentie in de hand. Fatsoenlijk gedrag wordt geenszins beloond. Ook wordt met deze gang van zaken het wantrouwen in de maatschappij alleen maar gestimuleerd: ‘Wie kun je nog vertrouwen?'”

Hij vraagt in zijn schrijven om reacties, zodat die tijdens de nog te organiseren bijeenkomst of zelfs in een boek kunnen worden gedeeld en besproken. “Als ik terugblik op mijn vijftigjarige betrokkenheid bij het onderwerp veiligheid, dan kan ik niet anders concluderen dan dat het onderwerp veiligheid een weerbarstige materie is. Veiligheid kost geld en daardoor wordt al snel de vraag gesteld: ‘Wanneer óf hoe vaak doet dat risico zich nu voor?'”, aldus Pieter van Vollenhoven.

Er zijn volgens hem “argumenten genoeg om zich niet aan de regels te houden en snel weer over te gaan tot de orde van de dag. Een waakhond gezag kan er voor zorgdragen dat het onderwerp veiligheid de aandacht krijgt die het verdient en dat er van de lessen uit misstanden ook daadwerkelijk wordt geleerd.”
Meer Nederland

tijdelijk Gratis verzending

Je bestelt onze nummers online en met kortingscode GRATIS betaal je géén verzendkosten!