Pieter en Laurentien bij natuurparkfestival

Vorsten

2016-03-17 13:17:00

Prinses Laurentien en prof. mr. Pieter van Vollenhoven hebben donderdagmorgen in de Fokker Terminal in Den Haag het Naar Nationale Parken van Wereldklasse festival bijgewoond.

Het eendaagse festival is opgezet door het ministerie van Economische Zaken om antwoord te krijgen op de vraag hoe de toegankelijkheid van de nationale parken kan worden versterkt en hoe deze beter onder de aandacht gebracht kunnen worden. Staatssecretaris Martijn van Dam schetste in zijn openingswoord een toekomstbeeld van de nationale parken.

Tijdens de bijeenkomst deelden experts, natuurkenners en liefhebbers van nationale parken uit binnen-en buitenland hun ervaringen, ideeën en suggesties. Prinses Laurentien ging in de slag met jongeren verzameld in de zogenoemde Raad van Kinderen, want juist de inbreng van de jeugd is belangrijk.

Pieter van Vollenhoven had de staatssecretaris vorig jaar advies uitgebracht over een concept voor de parken die behoud en ontwikkeling van natuur zouden moeten combineren met kansen om geld te verdienen. Volgens het advies was het aanwijzen van meer en grotere nationale parken de beste manier om enerzijds de bezuinigingen in het natuurbeleid op te vangen, en anderzijds de betrokkenheid van burgers bij het behoud en onderhoud van de natuur te vergroten.


Meer Nederland