Prinses Beatrix bij congres over mensenhandel

Vorsten

22-09-2016 07:10:00

Prinses Beatrix staat donderdag stil bij de slachtoffers van mensenhandel. De prinses woont in Den Haag een conferentie bij ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha).

Beatrix neemt de publicatie ‘Mensenhandel in woord en beeld’ in ontvangst. Daarin staan dertig portretten van slachtoffers.

Tijdens het congres staat CoMensha stil bij wat bereikt is en wat de uitdagingen zijn de komende tijd. Het landelijke coördinatiecentrum registreert de feiten over de aard en omvang van mensenhandel en brengt slachtoffers in beeld. De politie, marechaussee en Inspectie SZW, maar ook opvanginstellingen melden de slachtoffers van mensenhandel bij het centrum. Vervolgens coördineert CoMensha onder meer de eerste zorg en opvang voor slachtoffers.

Meer Nederland