Prinses Laurentien opent Klinkend Nederlands

Vorsten

07-11-2015 08:58:00

BREDA – Prinses Laurentien is deze zaterdag in Breda, waar zij het taalcongres Klinkend Nederlands opent. De dag wordt georganiseerd door het Genootschap Onze Taal.

Tijdens het congres wordt de Groenman-taalprijs voor goed en creatief gebruik van het Nederlands uitgereikt aan een bekende tekstschrijver/cabaretier. Ook is er een optreden van cabaretier Sanne Wallis de Vries en wordt het woord van het jaar 2015 van Onze Taal gekozen. Prinses Laurentien opent het congres door een interview te geven en het nieuwe etymologieboek ‘Waar komt hagelslag vandaan?’ in ontvangst te nemen, dat speciaal ter gelegenheid van het congres wordt uitgebracht.

Op het tweejaarlijkse congres staan deze keer allerlei aspecten van stemgebruik, spreektaal, uitspraak, en taal en muziek centraal. Wat zegt uitspraak over een persoon? Hoe klonk het Nederlands in het jaar 500 en 1500, en hoe gaat het in het jaar 2500 klinken? Wat doet een stemcoach? Hoe verhouden taal en muziek zich tot elkaar?

Prinses Laurentien is beschermvrouwe van het Genootschap Onze Taal.


Meer Nederland