Prinses Margriet bezoekt Tuberculosefonds

Vorsten

2017-06-01 15:28:00

Prinses Margriet heeft donderdag het hoofdkantoor van het KNCV Tuberculosefonds in Den Haag bezocht. De prinses sprak met het wereldwijde netwerk van landendirecteuren en medewerkers van KNCV over de laatste ontwikkelingen op het terrein van opsporing van patiënten, juiste diagnose en nieuwe behandelingen.

Margriet, die beschermvrouwe van het fonds is, zet zich sinds 2010 in voor de strijd tegen tubercolose. Hoewel de ziekte nagenoeg verdwenen is in Nederland, sterven er wereldwijd 1,8 miljoen mensen per jaar aan. De ziekte is de voornaamste doodsoorzaak bij hiv-patiënten.

De band tussen het KNCV Tuberculosefonds en het koningshuis gaat ver terug. Koningin Emma zette zich aan het begin van de vorige eeuw al in voor de bestrijding van de ziekte, die in die tijd volksziekte nummer 1 was in Nederland. Tubercolose werd zelfs Sophie, de zus van Emma, fataal. Ook koningin Wilhelmina en koningin Juliana waren beschermvrouwen van het fonds.


Meer Nederland