Herstel grafmonument dankzij fan en koning

Vorsten

29-04-2015 11:09:18

Het grafmonument van koning Willem I (1772-1843) in de Nieuwe Kerk in Delft wordt binnenkort gerestaureerd, nadat het al lange tijd beschadigd is. Oscar Meijer, een oplettende bewonderaar van de Oranjes en een bekende Vorstenlezer, constateerde al in maart 2012 dat het kruis op de Rijkskroon aan het voeteneind van de eerste Oranjekoning ontbrak; uit de kroon stak slechts een stuk roestig schroefdraad. Meijer attendeerde de verantwoordelijke instantie, maar een mailwisseling met het Rijksvastgoedbedrijf leverde niets op.

Op 26 maart dit jaar schreef de koningshuisliefhebber opnieuw, dit maal aan koning Willem-Alexander zelf, vergezeld van foto’s van de kapotte kroon. Het Kabinet van de Koning antwoordde dat de brief was doorgestuurd naar de minister van Cultuur. Het Amsterdamse Rijksmuseum – dat het monument in bruikleen aan de Nieuwe Kerk heeft gegeven – gaat op korte termijn de restauratie uitvoeren.

Foto’s: Oscar Meijer


Meer Nederland