Rutte wil inkomen van koning niet evalueren

Vorsten

05-10-2021 16:44:38

Premier Mark Rutte ziet geen aanleiding om het inkomen van ongeveer een miljoen euro van de koning te evalueren. Toen de Tweede Kamer hier een jaar geleden om vroeg, maakte Rutte al duidelijk hier weinig trek in te hebben. Maar hij beloofde het te zullen onderzoeken.

De demissionaire premier ziet geen reden tot een evaluatie vanwege “het ontbreken van brede overeenstemming over objectieve maatstaven” ten aanzien van het inkomen van de koning. Rutte zei eerder geen jaarlijkse discussie te willen over het inkomen van de koning en de huidige stabiliteit waardevol te vinden. “Je wordt het nooit eens over de hoogte van het salaris”, zei hij een jaar terug.

Verder krijgt het staatshoofd nog jaarlijks een vergoeding van ongeveer 5 miljoen voor personele en materiële kosten. Rutte schrijft aan de Tweede Kamer waar het geld ruwweg aan op gaat. Maar de koning mag volgens de Grondwet zelf bepalen waar dit geld aan wordt uitgegeven “met inachtneming van het openbaar belang”.

Motie

Een meerderheid van de Kamer nam vorig jaar een motie aan om deze onkostenvergoeding periodiek te toetsen of die nog passend is. Volgens Rutte vallen deze uitgaven echter binnen de persoonlijk levenssfeer van de koning. Hierdoor kan volgens de premier geen oordeel worden gegeven of deze vergoeding “nog passend is bij de hoogte van de personele en materiële uitgaven”. Rutte ziet dan ook geen reden om het periodiek te gaan toetsen.

Deze maand bespreekt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Algemene Zaken waar het koningshuis onder valt. Daar zal de kwestie weer aan de orde komen.


Meer Nederland