Tweehonderdste geboortedag van Willem III

Vorsten

19-02-2017 15:08:00

Het is zondag precies tweehonderd jaar geleden dat in Brussel prins Willem werd geboren, als zoon van de prins van Oranje en Anna Paulowna. Hij werd in 1849 koning Willem III, en tevens groothertog van Luxemburg.

Luxemburg staat dit jaar stil bij de geboortedag van Willem op 19 februari 1817. In die tijd vormden Nederland en België één koninkrijk en was de Nederlandse koning via een personele unie ook groothertog van Luxemburg. Aan die unie kwam in 1890 met de dood van Willem III en het aantreden van koningin Wilhelmina een einde omdat in Luxemburg de wet bepaalde dat vrouwen niet mochten regeren. Dat kon in Nederland wel.

Het groothertogdom komt met een speciale herdenkingsmunt van 2 euro, waarop groothertog Willem III staat afgebeeld naast zijn verre opvolger groothertog Henri. In Nederland wordt vooralsnog voorbijgegaan aan de geboorte van de derde Oranje-vorst die in 1849 na enig tegenstribbelen zijn plotseling overleden vader koning Willem II opvolgde. .

Verkoop

Dat Luxemburg aandacht besteedt aan Willem III, in Nederland destijds wel ‘koning-gorilla’ genoemd vanwege zijn ruwe omgangsvormen en onberekenbare gedrag, is opmerkelijk. Willem III immers probeerde in 1867 het groothertogdom te verkopen aan Frankrijk.

Hij stuitte echter op verzet van andere Europese mogendheden: Pruisen was eerst voor en toen opeens tegen en moest de deal met de Franse keizer Napoleon III afblazen. Voor Luxemburg bracht het met zich mee dat haar neutraliteit in een speciaal verdrag werd gegarandeerd en dat het Pruisisch garnizoen in Luxemburg-stad werd ontruimd. Daarmee was ook de onafhankelijkheid verder verzekerd.


Meer Nederland