Van Vollenhoven opgevolgd door Veerman

Vorsten

18-12-2014 09:58:00

WAGENINGEN – Oud-landbouwminister Cees Veerman heeft het voorzitterschap van het Nationaal Groenfonds deze week overgenomen van prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Van Vollenhoven was in 1994 betrokken bij de oprichting van het Groenfonds en sindsdien voorzitter.

Het Groenfonds financiert natuur- en landschapsprojecten in Nederland met het oogmerk nieuwe natuur te laten ontstaan. Het fonds valt onder het ministerie van Economische Zaken. Het fonds heeft een portefeuille van 750 miljoen euro en beheert ook nog eens 450 miljoen euro aan natuurgeld. Tot nu toe zijn al meer dan duizend projecten ondersteund.

Meer Nederland