Vijftig minderjarige asielzoekers naar kazerne paleis Soestdijk

Vorsten

21-06-2022 18:42:03

Ongeveer vijftig minderjarige asielzoekers moeten worden opgevangen op het terrein van paleis Soestdijk. Het is de bedoeling dat de alleenstaande minderjarige vluchtelingen onderdak krijgen in de voormalige marechausseekazerne op het landgoed. Ze mogen daar een jaar blijven.

De gemeente Baarn, waar Soestdijk onder valt, heeft afspraken over de opvang gemaakt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA huurt het terrein van de huidige eigenaar van het paleis, MeyerBergman Erfgoed Groep. Baarn moet nog wel een vergunning geven voor de opvang.


Meer Nederland