Haakon en Mette-Marit houden Wijzendag

Vorsten

09-01-2015 18:26:00

OSLO – Het Noorse kroonprinselijk paar heeft vrijdag voor het vierde achtereenvolgende jaar een zogenoemde ‘Wijzendag’ gehouden voor ongeveer zeventig jonge leiders. Thema dit jaar was ‘wijsheid’.

De Wijzendag is gekoppeld aan ‘Driekoningen’, de komst van de ‘drie koningen of wijze mannen uit het Oosten’ bij de pasgeboren Jezus. Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit nodigen veelbelovende jonge Noren met verschillende achtergronden in de leeftijd van twintig tot veertig jaar uit een dag te komen brainstormen bij hun thuis in Skaugum.

Er waren discussieronden, workshops, lezingen, artistieke presentaties en activiteiten buiten om iedereen bezig te houden. De meditaties van de Romeinse keizer Marcus Aurelius, zoals opgetekend in ‘Aan mijzelf’, en gericht op dienstbaarheid en plichtsbetrachting vormden de rode draad bij dit alles.

Meer Noorwegen