Koning Felipe begint dinsdag met gesprekken

Vorsten

22-07-2016 11:36:00

Koning Felipe

Koning Felipe begint 26 juli met de gesprekken met de leiders van de politieke partijen van het nieuwe parlement over de vorming van een nieuwe regering. Felipe heeft daarbij geen actieve rol, maar hij kan als brug dienen tussen de verschillende groeperingen. Wel moet de koning uiteindelijk formeel de opdracht geven aan een politiek leider om in het parlement vertrouwen te krijgen voor een regering.

Eerder dit jaar, na verkiezingen in december, is dat niet gelukt. Demissionair Mariano Rajoy weigerde de opdracht en de socialistische voorman Pedro Sánchez verloor de vertrouwensstemming, waarna Felipe op advies van de parlementsvoorzitter nieuwe verkiezingen uitschreef. Het nieuwe parlement is deze week voor het eerst bijeen gekomen, maar een duidelijke regeringsmeerderheid tekent zich nog niet af.

De positie van Rajoy is op papier versterkt – hij won zetels en zijn Volkspartij is de grootste – maar de meeste andere partijen willen niet met hem in zee. Plaatsmaken voor een ander wil Rajoy niet. Hij heeft wel duidelijk gemaakt dit keer een beroep op hem van de koning niet te zullen weigeren.

Felipe heeft drie dagen uitgetrokken om de twaalf fractieleiders te spreken, waarbij de kleinste groepering het eerst wordt gehoord en Rajoy de rij sluit. De Baskische nationalistische partij Bildu en de Catalaanse republikeinse partij ERC willen niet met de koning komen praten.

Meer Spanje