Koning Felipe pleit voor internationalisering

Vorsten

2015-02-09 13:00:00

MADRID – De toekomst van Spaanse jongeren is mede afhankelijk van de internationalisering. Deze waarschuwing uitte de Spaanse koning Felipe maandag in zijn toespraak tijdens een economisch forum.

“Onze jonge afgestudeerden moeten in staat worden gesteld te kunnen werken in een vreemde taal. Het is noodzaak dat onze kleine en middelgrote ondernemingen technologisch verbeteren en internationaliseren”, sprak de Spaanse vorst.

“Het is nodig dat Spaanse bedrijven zich ervan bewust worden dat hun toekomst ligt in het openen van buitenlandse markten”, vervolgde Felipe tijdens de officiële presentatie van de nieuwe Kamer van Koophandel in Madrid. De bijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer driehonderd ondernemers en verschillende ministers.

In zijn toespraak moedigde de koning de nieuwe Kamer van Koophandel aan om samen met het onderwijs het Spaanse bedrijfsleven concurrerender te maken. “Het is voor jonge studenten altijd zeer waardevol dat ze internationale werkervaring opdoen.”

.


Meer Spanje