Koning Felipe verafschuwt terreur in speech

Vorsten

21-01-2015 16:26:00

MADRID – Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hielden woensdag de jaarlijkse receptie voor het corps diplomatique in het koninklijk paleis in Madrid. Bij de nieuwjaarsontvangst waren ook minister-president Mariano Rajoy en de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken José Manuel García-Margallo aanwezig.

De Spaanse vorst greep de bijeenkomst in de troonzaal aan om zijn afschuw en minachting uit te spreken over terroristische aanslagen. Felipe zei dat terrorisme en geweld in strijd zijn met “de fundamentele menselijke waarden, het recht en de democratie”. Felipe betuigde zijn deelneming aan de nabestaanden van de slachtoffers en aan de landen die recent met terrorisme te maken hebben gehad.

Koning Felipe benadrukte dat de internationale gemeenschap aan het begin van het jaar grote uitdagingen te wachten staat. De toenemende globalisering biedt volgens de koning kansen, maar de grootste uitdaging is volgens hem om samen te gaan werken om de problemen op te lossen. Hierbij doelde hij onder meer op de klimaatverandering en de klimaattop in Parijs waar de wereldleiders later dit jaar het eens moeten zien te worden over een nieuw klimaatverdrag.

Felipe stipte ook de groei van de Spaanse economie aan, de Europese samenwerking en de relatie met de landen in Latijns-Amerika. Zo vertelde hij over de de Ibero-Amerikaanse top die hij op 8 en 9 december in de Mexicaanse havenstad Veracruz had bijgewoond.

Meer Spanje