Veel gelijkenissen tussen toespraken Amalia en Willem-Alexander

Vorsten

08-12-2021 15:50:02

De toespraak die prinses Amalia woensdag hield bij haar intrede tot de Raad van State, is vergelijkbaar met die van haar vader in 1985. Toen trad koning Willem-Alexander toe tot de Raad.

Zowel de prinses als Willem-Alexander, de toenmalige prins van Oranje, stelden in hun toespraak dat zij nog weinig kennis hebben van het werk van de Raad en dat zij nog veel moeten leren. “Ik besef dat ik nog te weinig van het werk van de Raad van State af weet”, sprak Willem-Alexander. Verder zei hij dat hij, “om het lidmaatschap van de Raad van State ten volle profijt te trekken voor zijn verdere opleiding”, aangewezen is op de hulp van de Raad. “Ik hoop dat u die mij zult willen geven.”

Amalia sprak met soortgelijke woorden. “Om mijn taak te kunnen vervullen en mij in te zetten voor het koninkrijk, zal ik nog veel moeten leren. Ik realiseer mij hoe weinig ik pas weet over de taken van de overheid, de beoordeling van wetten, het functioneren van het bestuur en de functie van de rechter. Mijn grootmoeder en ook u, voorzitter, hebben al mogen profiteren van het heldere inzicht dat de Raad daarover biedt.”

Dankbaar

Verder geven zowel Willem-Alexander als Amalia in hun toespraak hun dankbaarheid aan. “U, voorzitter, dank ik dat u mij in de Raad hebt willen binnenleiden”, zei Amalia tegen haar vader, die voorzitter is van de Raad. “En in u, vicepresident, dank ik de leden voor de hartelijke wijze waarop zij mij vandaag in hun midden ontvangen.”

Willem-Alexander bedankte in 1985 de Raad en zijn ouders voor hun aanwezigheid op deze dag. “Uw aanwezigheid onderstreept het bijzondere karakter dat deze zitting voor mij heeft.”

Studie

Ook zeggen zowel Willem-Alexander als Amalia in hun toespraak dat zij nog niet nu, maar vooral na hun studie bij de zittingen van de Raad aanwezig zullen zijn. Zo zei Willem-Alexander: “Wanneer ik zal beginnen uw vergaderingen regelmatig te bezoeken, hangt af van het verloop van mijn diensttijd en van mijn verdere studie. Ik kan u wel zeggen dat ik zeker van plan ben, evenals mijn moeder dat vele jaren heeft gedaan, de vergaderingen zo dikwijls mogelijk bij te wonen.”

De prinses zegt hier woensdag over in haar toespraak: “Ik hoop dan ook na de afronding van mijn studie de vergaderingen regelmatig bij te wonen.”


Meer Nederland

In deze editie van Vorsten:


– Oranjes met levenservaring, nog volop actief
– Zo gewoon zijn Filip en Mathilde
– Royal ladies in Valentino’s mode
– 20 jaar geleden: Máxima’s jawoord