Volop aandacht voor Felipe in de kranten

Vorsten

20-06-2014 10:59:00

MADRID – De Spaanse media pakken vrijdag groot uit met de inhuldiging van koning Felipe VI. De nieuwe koning prijkt op alle voorpagina’s, waarbij een foto waarop hij zijn echtgenote koningin Letizia kust op het balkon van het Palacio de Oriente het meest wordt gebruikt. Spaanse weekbladen hebben vrijdag al extra edities in de kiosken liggen, waarin uitgebreide (foto)reportages staan van de plechtigheden donderdag.

De toespraak van de koning is in alle kranten in zijn geheel afgedrukt en wordt overal uitvoerig besproken en becommentarieerd. Dat Felipe de monarchie wil vernieuwen wordt positief beoordeeld, maar dat de koning het moeilijk krijgt, loopt als een rode draad door alle artikelen. Hij moet het respect voor het koningshuis terugbrengen en tegelijkertijd proberen Spanje als eenheidsstaat te bewaren.

De conservatieve koningsgezinde krant ABC juicht tientallen pagina’s lang over de hoogtijdag van de monarchie, die volgens ABC een veel te sober en ingetogen karakter heeft gekregen. ABC had liever een groot volksfeest gezien zoals in Amsterdam vorig jaar bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Zelfs in België was bij de ambtsaanvaarding van koning Filip meer te beleven, mopperde de krant al eerder.

Aandacht gaat in de publicaties ook uit naar de grote afwezige op de koninklijke feestdag, prinses Cristina. De lievelingszus van Felipe is in de ban gedaan wegens de vermeende malversaties van haar man Iñaki Urdangarín en haar eigen mogelijke betrokkenheid bij belastingontduiking en fraude. Cristina was volgens de Spaanse media in het Zarzuela Paleis, waar ze de eedaflegging van haar broer op televisie kon volgen.

Meer Vorstenhuizen