Carl Gustaf vergadert met parlementscommissie

Vorsten

2014-10-27 17:14:00

STOCKHOLM – De Zweedse koning Carl Gustaf heeft maandag in het Koninklijk Paleis in Stockholm een vergadering geleid van de zogenoemde Utrikesnämnd, de commissie Buitenlandse Zaken van het Zweedse parlement. Ook kroonprinses Victoria was bij de bijeenkomst aanwezig.

Tijdens de vergadering informeert de regering de commissie, een adviesorgaan, over lopende buitenlandse zaken. Van de kant van de Riksdag (het parlement) zijn daarbij de parlementsvoorzitter alsmede negen commissieleden en hun negen plaatsvervangers aanwezig. De commissie wordt door de regering bijeengeroepen, zo vaak als nodig is, aldus bepaald in de Zweedse grondwet. Dit jaar gebeurde het al in maart en vorig jaar kwam de commissie drie keer bijeen.

Het buitenlands beleid is één van de weinige zaken waarbij de koning nog een inbreng heeft sinds Zweden eind jaren 70 de grondwet veranderde en het staatshoofd louter nog een ceremoniële functie gaf.


Meer Zweden

In deze editie van Vorsten:

– Het warme nest van Kate: de Middletons

– Prinses Elisabeth op kamers

– Hoe zit het nu echt met Kroondomein Het Loo?

– Pieter van Vollenhoven schrijft over muziek