Colofon

Hoofdredacteur

Justine Marcella

Art director

Janneke Niezen

Redactie

Karlijn Hoftijzer,

Désirée Raemaekers,

Marjolein Beijderwellen (ass.) ([email protected])

Marketing

Talitha Marges

Natasja Ramautar

Medewerkers

Martijn Akkerman,

Wim Dehandschutter,

Josine Droogendijk,

Paul Rem, e.a.

Redactie adres

Vorsten, Spaklerweg 53 –

1114 AE Amsterdam

tel. 020 – 210 5420

Voor vragen over abonnementen kunt u contact opnemen met [email protected] of telefonisch 020 894 7544

 

Vorsten is een uitgave van Vorsten BV dat onderdeel is van New Skool Media.

 

© 2019 Vorsten BV. Alle rechten voorbehouden.

 

Auteursrecht: Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid: ‘De uitgever sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.

 

Vorsten is een geregistreerd merk van New Skool Media