Colofon

Hoofdredacteur

Justine Marcella

 

Art director

Janneke Niezen

 

Redactie

Karlijn Hoftijzer, Désirée Raemaekers, Marjolein Beijderwellen (ass.)
(info@vorsten.nl)

 

Marketing

Talitha Marges

Linsey van Vliet

 

Medewerkers

Martijn Akkerman, Wim Dehandschutter, Josine Droogendijk, Paul Rem, e.a.

 

Redactieadres

Vorsten, Spaklerweg 53 – 1114 AE Amsterdam
tel. 020 – 210 5420

 

Voor vragen over abonnementen kunt u contact opnemen met klantenservice@vorsten.nl of telefonisch 085 – 888 5602

 

Vorsten is een uitgave van Vorsten BV dat onderdeel is van New Skool Media.

‘© 2019 Vorsten BV. Alle rechten voorbehouden.’


Auteursrecht: ‘Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.’

 

Uitsluiting aansprakelijkheid: ‘De uitgever sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.’


Vorsten is een geregistreerd merk van New Skool Media’