Volgens Thai beledigde VS-gezant de koning

Vorsten

09/12/2015 2:15 pm

BANGKOK – De Thaise justitie onderzoekt of de Amerikaanse ambassadeur Glyn Davis zich schuldig heeft gemaakt aan majesteitsschennis. Dat is in Thailand een ernstig vergrijp, waarop een celstraf van maximaal vijftien jaar staat. Davis zou de wet hebben overtreden door zijn zorg te uiten over het gebruik ervan en de strenge straffen die recentelijk zijn uitgesproken.

Davis deed dat eind vorige maand tijdens een bijeenkomst in Bangkok van de club van buitenlandse correspondenten. Volgens de diplomaat zou niemand moeten worden opgesloten voor het vreedzaam uiten van zijn mening. Hij zei bezorgd te zijn over de lange gevangenisstraffen die Thaise militaire rechtbanken hebben opgelegd aan burgers voor het overtreden van de lèse majesté-wet.

De wet geeft iedereen het recht om iedereen aan te klagen voor het beledigen van de monarchie. De politie is verplicht na een aanklacht onderzoek te doen. Aanvankelijk ging het om daadwerkelijk beledigen van de koning, koningin of kroonprins, maar de laatste jaren wordt de wet meer en meer gebruikt om (politieke) tegenstanders het zwijgen op te leggen, en wordt ook het ter discussie stellen van de wet zelf bestraft.

Militair bewind

Sinds Thailand in 2014 weer een militair bewind heeft, is de wet nog vaker gebruikt om alle kritiek in de kiem te smoren. Dat kan gemakkelijk: de koning heeft de junta goedgekeurd, kritiek op de junta is dus indirect ook kritiek op de koning en moet worden veroordeeld. Thailand heeft tal van landen gevraagd om critici uit te leveren en wil ook het internet onder staatscontrole brengen.

De kritiek van ambassadeur Davis is hard aangekomen. En hoewel er in Thailand geen demonstraties mogen plaatsvinden, werd een protest voor de ambassade van naar schatting 200 man toegestaan. Opmerkingen daarover van de Britse ambassadeur op Twitter hebben ook weer een boze reactie van de Thaise autoriteiten uitgelokt.


Meer Andere Huizen