Akihito krijgt na aftreden nieuwe titel

Vorsten

2017-04-14 10:52:00

De Japanse keizer krijgt na zijn troonsafstand een nieuwe titel. Voor Akihito wordt de historische titel ‘joko’ afgestoft, de verkorte vorm van ‘daijo tenno’. Die benaming werd in het verleden, toen Japanse keizers wel vaker aftraden, ook gebruikt. Keizerin Michiko wordt ‘jokogo’, hetgeen ‘vrouw van joko’ betekent.

De nieuwe titels maken onderdeel uit van de aanbevelingen die een adviesraad van de regering doet aan premier Shinzo Abe. Die heeft om raad gevraagd nadat de keizer in verhulde termen liet weten zijn taken niet meer naar behoren te kunnen uitvoeren en de troon te willen overdragen aan zijn zoon kroonprins Naruhito.

Probleem is echter dat de wet die alle zaken betreffende het keizerhuis regelt, niet voorziet in aftreden. Troonopvolging is alleen mogelijk na overlijden van een keizer. In een voor Japan gebruikelijk bedaagd tempo wordt achter de schermen nu gewerkt aan een oplossing, waarbij nog steeds niet duidelijk is of de wet eenmalig wordt geamendeerd of dat er een voorziening komt die ook in de toekomst keizers toestaat om met pensioen te gaan.

Behalve een nieuwe titel voor Akihito ligt er een ook een voorstel op tafel voor een nieuwe aanduiding van prins Akishino, de jongere broer van Naruhito. Die wordt bij een troonswisseling namelijk de eerste in lijn van troonopvolging. De prins zou de titel ‘Akishinonomiya Koshi’, moeten krijgen, waarbij ‘koshi’ eerste betekent. Akishino’s toelage zou ook worden verhoogd naar dat wat kroonprins Naruhito nu ontvangt (drie miljoen euro).


Meer Andere Huizen