Japanse keizer overlegt met zijn zoons

Vorsten

2019-03-19 20:17:00

De Japanse keizer Akihito heeft dinsdag bezoek gekregen van zijn zoons Naruhito en Fumihito, beter bekend als prins Akishino. Ze hadden een vijftig minuten durend onderhoud aldus Japanse media. Het keizerlijk familieberaad is op voorstel van keizerin Michiko in 2012 ingesteld en vindt elke maand plaats.

Ongetwijfeld zullen de voorbereidingen op de troonswisseling die eind volgende maand plaatsvindt ter sprake zijn gekomen. Akihito treedt op 30 april aan het einde van de middag af en zijn zoon Naruhito volgt hem de volgende dag op. Prins Akishino schuift daardoor op naar de tweede plaats in de troonopvolging.

Na het terugtreden van Akihito en de troonsbestijging van Naruhito telt het keizershuis nog maar drie mannelijke leden die in aanmerking komen voor de troon: Akishino, zijn zoon Hisahito (12) en Akihito’s broer Hitachi (83). Dat is een erg wankele basis voor het voortbestaan van de monarchie, zo heeft eerder deze week ook premier Shinzo Abe erkend.

Vandaar dat er na de troonswisseling voorzichtig besprekingen zullen worden gehouden over hoe het keizershuis een steviger fundament te geven. Eén mogelijkheid is om vrouwelijke leden niet langer hun keizerlijke status af te nemen wanneer ze met een burger trouwen, zoals nu het geval is.

De bepaling dat prinsessen na een huwelijk buiten de boot vallen, is ingesteld na de Tweede Wereldoorlog in een poging het keizershuis klein te houden. Maar aangezien er daarna nauwelijks jongens zijn geboren en de keizerlijke familie op dit moment uit een groot aantal huwbare prinsessen bestaat, is de basis gevaarlijk klein geworden. Dat is een punt van zorg, aldus Abe.


Meer Andere Huizen

– Máxima’s liefde voor muziek
– Beatrix mag weer aan het werk
– Koning Filips artistieke talent
– Catherine leent juwelen van The Queen
– Kan Diana’s erfenis William en Harry verzoenen?