Japanse oppositiepartij wil keizer helpen

Vorsten

10/12/2016 6:21 pm

De Japanse Democratische Partij, een oppositiepartij, is zaterdag met een eigen voorstel gekomen voor wijziging van de Keizerlijke Huiswet. De partij wil die wet zo amenderen dat het voor een keizer mogelijk wordt zelf te besluiten tot aftreden. Daartoe moet artikel vier van de Huiswet worden aangepast.

Daarin staat dat opvolging alleen mogelijk is na overlijden van de keizer. De Democratische Partij wil daaraan toevoegen dat opvolging ook mogelijk is aftreden van een keizer. Het voorstel is in lijn met de eerder dit jaar door keizer Akihito (82) in een televisietoespraak naar voren gebrachte wens om die optie te krijgen.

Dit omdat de keizer vond dat hij door zijn hoge leeftijd en broze gezondheid zijn taken niet meer geheel naar behoren kon uitoefenen. Het uitten van de wens was één, maar voor de uitvoering daarvan is de keizer afhankelijk van de politiek.

Het voorstel van de Democraten gaat verder dan waartoe de Liberalen van premier Shinzo Abe tot nu toe bereid zijn gebleken. Abe sleutelt aan een noodwet, die alleen voor deze keizer aftreden mogelijk maakt, maar verder de Keizerlijke Huiswet intact laat. De premier zoekt daarvoor consensus in de Diet, het Japanse parlement.


Meer Andere Huizen