Maleisië weet niet wie nieuwe koning wordt

Vorsten

2019-01-21 12:55:00

Maleisië krijgt donderdag een nieuwe koning. In het nationaal paleis Istana Negara in Kuala Lumper verzamelen zich dan de negen vorsten onder wie het koningschap elke vijf jaar rouleert. Uit hun midden kiezen zij voor de zestiende keer sinds Maleisië in 1957 onafhankelijk werd de Yang di-Pertuan Agong. Wie het wordt, is niet duidelijk.

De verkiezing is noodzakelijk omdat de in 2016 gekozen Muhammad V er begin deze maand plotseling de brui aangaf. Zonder enige uitleg maakte hij bekend het koningschap op te geven en zich als sultan weer te gaan wijden aan de belangen van de deelstaat Kelantan. Daarop moest de zogenoemde Majlis Raja Raja – raad van vorsten – bijeen worden geroepen om een opvolger te kiezen.

Deskundigen verschillen van mening over wie wordt gekozen. De negen vorsten, onder wie ook de afgetreden koning als sultan van Kelantan, kennen een rotatieschema voor het koningschap. Maar ze hoeven zich daar niet aan te houden als ze een kandidaat niet geschikt achten of wanneer iemand het aangeboden koningschap afwijst.

Ziekelijk

Op basis van het schema zou de sultan van de deelstaat Pahang nu aan de beurt zijn. Pahang heeft meteen na het aftreden van Muhammad V van sultan gewisseld. Dit omdat de 88-jarige Ahmad Shah te oud en ziekelijk was om gekozen te worden. Zijn al als regent optredende zoon Abdullah (59) is hem vorige week opgevolgd. Hij mag donderdag meebeslissen. Ervaring heeft hij voldoende, maar niemand weet hoe zijn collega’s de opportunistische troonswisseling beoordelen.

Na Pahang is Johor aan de beurt, waar de schoonvader van Lissenaar Dennis Verbaas, sinds 2010 de scepter zwaait. Sultan Ibrahim Iskandar (60) staat bekend als eigenzinnig. Pikant is dat hij de zwager is van de nieuwe sultan van Pahang.

Geheim

De stemming is geheim. De negen vorsten krijgen elk een stembriefje met telkens één naam erop, in volgorde van het afgesproken rotatieschema. Ze hoeven slechts aan te geven of ze de kandidaat geschikt vinden of niet. Om gekozen te worden zijn vijf stemmen nodig. Krijgt de kandidaat die niet, dan wordt gestemd over de volgende op de lijst, net zo lang tot er een koning is.


Meer Andere Huizen

In deze editie van Vorsten:

– Het warme nest van Kate: de Middletons

– Prinses Elisabeth op kamers

– Hoe zit het nu echt met Kroondomein Het Loo?

– Pieter van Vollenhoven schrijft over muziek