Nederlandse dag in Rome rond barmhartigheid

Vorsten

15/11/2016 2:40 pm

In aanwezigheid van bijna alle Nederlandse bisschoppen heeft paus Franciscus dinsdag in de Sint Pietersbasiliek in Rome het Heilig Jaar van de Barmhartigheid gevierd. Zo’n 2000 pelgrims uit ons land waren bij de dienst rond compassie en mededogen, in het kader van een ‘Nederlandse dag’.

“We hebben behoefte aan de barmhartigheid van God. We zijn allen kinderen van God”, sprak de paus de gelovigen toe. “Jullie kunnen helpen om de barmhartigheid door te geven aan de meest behoeftigen in deze maatschappij.”

Kardinaal Wim Eijk bood de paus een rapportage aan over de inzet bij de opvang van vluchtelingen en vreemdelingen. Het boekje, ‘Herbergzaam Nederland. De praktijk in de Nederlandse Kerkprovincie’ wordt ook naar alle parochies gestuurd. “Momenteel zijn meer dan zestig miljoen mensen op de vlucht, het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog”, aldus voorzitter Hans van den Hende van de Nederlandse Bisschoppenconferentie in het voorwoord.

Komend weekend vindt wereldwijd officieel de afsluiting van het Heilig Jaar plaats. Zaterdag is er bijvoorbeeld een eucharistieviering in de kathedraal van Roermond, geleid door bisschop Frans Wiertz en in Rome sluit de paus zondag het jaar officieel af door de Heilige Deur van de Sint Pieter dicht te doen.


Meer Andere Huizen