Promotie van prins Charles bekritiseerd

Vorsten

10/08/2015 12:36 pm

WELLINGTON – De drievoudige militaire promotie die prins Charles vorige week kreeg van de koningin van Nieuw-Zeeland, is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Terwijl de Nieuw-Zeelandse premier John Key de Prins van Wales prees voor zijn bijdragen aan het prestige van de strijdkrachten, beklaagde de New Zealand Herald zich in een commentaar over het terugdraaien van de klok. “Terug naar koloniale tijden.”

De krant wees op de gemengde boodschap die de premier uitdroeg met de bevordering van Charles tot de hoogste rangen van marine, lucht- en landmacht. Dat herinnerde aan de tijd dat Nieuw-Zeeland braaf aan de hand van de Britten liep en het stond in contrast met het voornemen van de regering om in november een referendum te houden over vervanging van de nationale vlag, waarop de Britse Union Flag nog altijd een voorname plek inneemt. Ook het volkslied is binnenkort onderwerp van een volksraadpleging.

Net nu Nieuw-Zeeland bezig was zich een duidelijker eigen identiteit aan te meten, koos Key een tegengestelde richting met de stoffige eretitels voor Charles die samen met Camilla in november op bezoek komt. “Waarom ze komen is eigenlijk niet duidelijk”, aldus de New Zealand Herald. De krant gaf overigens toe dat het ook bestaande debat over invoering van een republiek na het overlijden van koningin Elizabeth een andere dimensie had gekregen door recente bezoeken van prins Harry en William en Catherine.

“Zij waren aantrekkelijk, blijkbaar oprecht en waren in staat om normaal om te gaan met gewone Nieuw-Zeelanders. Ze boden ook het vooruitzicht dat de monarchie in dit deel van de wereld blijft bestaan”, aldus het commentaar. De monarchie was door het drietal niet langer zo ouderwets en achterhaald. Maar dan moest de regering niet komen met achterhaalde bevorderingen voor Charles of de toekenning van de weer van stal gehaalde Orde van Nieuw-Zeeland aan zijn vader prins Philip.


Meer Verenigd Koninkrijk