Groothertog Henri pleit voor naastenliefde

Vorsten

24/12/2014 7:17 pm

LUXEMBURG – Groothertog Henri van Luxemburg heeft in zijn kersttoespraak een lans gebroken voor solidariteit, naastenliefde en betrokkenheid. Deze waarden moeten de Luxemburgers koesteren, vindt hij.

Henri begon zijn speech door te refereren aan enkele historische gebeurtenissen die onlangs in het nieuws kwamen. Zo werd het begin van de Eerste Wereldoorlog herdacht, dit jaar 100 jaar geleden. Ook ging de groothertog in op de geschiedenis van Luxemburg, ‘een klein land dat langzaam maar zeker zijn plek op het wereldtoneel heeft ingenomen’.

Verder zei Henri onder meer dat ‘geven oneindig veel fijner is dan nemen’. De groothertog liet weten dat zijn gedachten op kerstavond uitgaan naar alle eenzame mensen. Henri vroeg de Luxemburgers om hun met Kerstmis een hart onder de riem te steken, bijvoorbeeld door te vragen hoe het gaat. “De simpele dingen zijn vaak ook de meest nobele.”

Diversiteit

Henri uitte ook zijn dankbaarheid voor de sociale samenhang in het land. “Ik wil iedereen bedanken die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan een open en veelzijdige Luxemburgse samenleving”, aldus de groothertog. “Laten we trots zijn op onze diversiteit. Het is essentieel dat we in moeilijke tijden vasthouden aan zaken die ons verenigen en binden.”

Tenslotte wenste Henri al zijn landgenoten een prettig kerstfeest, mede namens zijn familieleden ‘en al onze kinderen’. “Op dit soort momenten vieren we dat we samen in een land leven waar waarden als solidariteit en betrokkenheid centraal staan.”


Meer Luxemburg