Politie toch bij defilé in Brussel

Vorsten

21/07/2015 1:34 pm

BRUSSEL – De Belgische politie neemt dinsdagmiddag in Brussel deel aan het traditionele defilé ter gelegenheid van de nationale feestdag. Het defilé wordt op het Paleizenplein, voor het Koninklijk Paleis, afgenomen door koning Filip. Die is dinsdag precies twee jaar staatshoofd. Ook andere leden van de koninklijke familie worden op de eretribune verwacht.

De politievakbonden hadden ervoor gepleit dat de politie dit jaar verstek kon laten gaan vanwege de terreurdreigingen. Deelname noemden ze een ‘onnodig risico’. “Het is niet aan de vakbonden om te beslissen”, aldus minister Jan Jambon van Binnenlandse Zaken, die vorige week in het Belgische parlement verklaarde het verzoek niet te zullen inwilligen. “De politie zal aanwezig zijn”, zei Jambon. De bonden betreurden die beslissing.

In Brussel zijn wel passende veiligheidsmaatregelen genomen. Zo was er dinsdagmorgen een dubbele toegangscontrole bij de kathedraal waar het koninklijk gezin het Te Deum bijwoonde. De toegangskaarten waren voorzien van een QR-code, die werd gecontroleerd samen met een identiteitsbewijs.


Meer België