Willem-Alexander kijkt uit naar Abraham

Vorsten

17/01/2017 9:14 pm

Koning Willem-Alexander kijkt uit naar zijn vijftigste verjaardag op 27 april van dit jaar. Dat zei hij dinsdag in zijn toespraak bij de nieuwjaarsontvangst in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

“Een heel speciale ontmoeting met een mij nog onbekende heer vindt plaats op 27 april’, zo zei de koning enigszins mysterieus. “Wat ik over hem heb gehoord, is overigens heel positief. Hij schijnt energiek en vitaal te zijn en midden in het leven te staan. En hij oogt véél jonger dan zijn leeftijd. Zijn naam is Abraham, achternaam onbekend. Ik verheug me erop!”, aldus Willem-Alexander.

Hij sprak in zijn rede in de Burgerzaal van het Koninklijk Paleis in Amsterdam over de Nederlandse traditie van samenwerken, ondanks onderlinge verschillen. “Zo zullen ook successen in de toekomst afhankelijk zijn van de bereidheid tot samenwerking”, stelde de koning. Volgens hem worden verworvenheden te vaak beschouwd als vanzelfsprekendheden. “Maar vrede, vrijheid, stabiliteit en welvaart spreken nooit vanzelf.”

De koning zei dat een hoogontwikkeld land als Nederland niet onverschillig kan staan tegenover ontwikkelingen in Europa en de wijdere wereld. “Zonder onze internationale partners gaat het eenvoudigweg niet! Daarom is het goed als onze stem blijft doorklinken in Europa, in de VN, in de NAVO en overal waar mensen over grenzen héén denken”, aldus Willem-Alexander.

In haar antwoord op de rede prees Eerste Kamer-voorzitter Ankie Broekers-Knol het koningspaar voor hun bindende rol in de samenleving. Ook sprak ze haar tevredenheid uit over het feit dat voor het eerst in bijna twee decennia parlementsverkiezingen op een regulier moment plaatsvinden en niet vervroegd omdat een regering de rit niet afmaakte.


Meer Nederland