Koning Filip voor feestdag niet stad uit

Vorsten

20/07/2015 5:06 pm

Dinsdagochtend viert België, maar met name Brussel, de nationale feestdag. Dan is het koningspaar bij het Te Deum in de kathedraal van Brussel, terwijl andere leden van de koninklijke familie de dankdiensten bijwonen in Antwerpen en Bergen (Mons). Het gezelschap komt dan ‘s middags weer bijeen voor het militair en civiel defilé, waaraan de politie ondanks tegenstribbelen over de eigen veiligheid van de regering toch moet deelnemen. Verder staan er bezoeken aan het feest in het park en het bijwonen van het vuurwerk op het koninklijke programma.

Koning Filip van België heeft maandag voor de tweede keer sinds zijn aantreden op 21 juli 2013 de bevolking toegesproken ter gelegenheid van de nationale feestdag. Hij deed dat vanuit het paleis, staand voor een schilderij van zijn grootmoeder koningin Astrid. Volgende maand wordt haar tachtigste sterfdag herdacht met onder meer een mis in het Zwitsers Küssnacht, waar ze in 1935 door een auto-ongeluk om het leven kwam.

De koning had aanmerkelijk langer de tijd nodig had om zijn woorden over te brengen in het Duits, bijna 10 minuten. In het Frans (6:52) ging het hem nog makkelijker af dan in het Nederlands (7:46). Maar ongeacht de landstaal was de boodschap dezelfde: we moeten banden smeden. “Zij zijn het cement van onze beschaving, van onze veiligheid, van onze toekomst.”

Filip grijpt zelf de feestdag aan om zich tussen de bevolking te begeven, al beperkt dat ‘bad in de menigte’ zich traditiegetrouw tot de hoofdstad Brussel. Anders dan in Nederland met Koninginnedag onder koningin Beatrix en Koningsdag bij Willem-Alexander, wordt de verjaardag van België buiten Brussel eigenlijk nauwelijks gevierd.

Filip en Mathilde hoeven daarom de stad niet uit. Maandagavond woonden ze in het Paleis voor Schone Kunsten in gezelschap van prinses Astrid en prins Lorenz het ‘voorspel’ tot de feestdag al bij.

 


Meer België