Belgische koning Filip verleende vorig jaar vijf keer gratie

Vorsten

09-01-2023 19:11:05

Koning Filip heeft vorig jaar vijf keer gratie verleend. Dat meldt persbureau Belga op basis van gegevens van Justitie in België. In 2021 ging het nog om zes toekenningen.

De koning der Belgen verleent gratie op voordracht van de minister van Justitie. Vorig jaar ging het om veroordelingen voor verkeers- en fraudemisdrijven die (deels) werden kwijtgescholden. Bij een fraudegeval bestond de gratie uit een gedeeltelijke opschorting van de gevangenisstraf. In de andere gevallen werd een boete deels kwijtgescholden of het rijbewijs ingetrokken.

Afgelopen jaar hebben 1049 mensen een verzoek tot gratie ingediend, dat zijn er 46 minder dan in 2021. Het gaat om ongeveer evenveel Franstalige als Nederlandstalige dossiers. Van de vijf toegekende dossiers zijn er drie in het Frans en twee in het Nederlands.

Meer België