Koning Filip: laat u niet intimideren

Vorsten

24/12/2015 12:21 pm

BRUSSEL – Koning Filip heeft donderdag zijn jaarlijkse kersttoespraak gehouden. In de toespraak roept de koning van België de burgers op om zich ‘niet te laten intimideren’ en zich ‘niet tegen elkaar te laten opzetten’, zo meldt persbureau Belga.

“Dat is net wat onze tegenstanders beogen. Ik heb er vertrouwen in dat wij zullen blijven, burgers van een open land”, zo verklaarde koning Filip in de toespraak die volgens Belga in het teken stond van de aanslagen in Parijs en de daaropvolgende terreurdreiging in België.

Filip beandrukt dat België veel inwonders heeft van buitenlandse afkomst die de ‘waarden van ons land delen’. “Zij zijn zonen en dochters van ons land. Wie zijn geloof belijdt met eerbied voor de universele waarden van de mens mogen we niet over dezelfde kam scheren als de individuen die hun godsdienst misbruiken.”

Jongeren

De koning wendde zich in zijn woordje expliciet tot de jongeren. Hij roept ze op om hun energie en talent te investeren “in alles wat ons samenbrengt”. Filip prees ook de overheden en de politiediensten die in de afgelopen weken veel werk hebben verricht. Volgens hem hebben zij “rustig, snel en daadkrachtig” gereageerd op de dreiging. De recente gebeurtenissen hebben volgens de vorst bewezen “hoe belangrijk het is om te investeren in justitie, politie, het leger en de inlichtingendiensten.”

De koning bedankte “allen die zich hebben ingezet en die zich blijven inzetten om onze veiligheid te verzekeren, de daders van de aanslagen op te sporen en om nieuwe te voorkomen”. Ook prees hij de inwoners van Brussel voor hun “waardige en verantwoordelijke houding” in de dagen dat de terreurdreiging in de stad op het hoogste niveau lag.

“Wij zijn in staat de beproevingen die we vandaag doormaken, te overwinnen. Dat weet ik zeker. De geschiedenis heeft bewezen dat ons maatschappijmodel sterker is dan fanatisme en totalitarisme. Maar we moeten blijven bouwen aan een menselijker en rechtvaardiger samenleving”, besloot de koning vanuit het Kasteel van Laken.


Meer België