Meer Nederlands aan hof dan Vlamingen denken

Vorsten

25/04/2015 6:41 pm

BRUSSEL – Het Belgische ministerie van Defensie heeft een mythe doorgeprikt over het koningshuis. In Vlaanderen wordt dat gezien als een overwegend Franstalig instituut, reden om er afstand toe te bewaren. De feiten wijzen echter uit dat de verhoudingen binnen het paleis, althans wat de dienstdoende militairen betreft, heel anders liggen. Drie op de vier is namelijk Nederlandstalig, zo meldt zaterdag Het Nieuwsblad.

De cijfers blijken uit het antwoord dat minister van Defensie Steven Vandeput deze week gaf op een vraag uit het federale parlement. Daar werd navraag gedaan naar de inzet van militairen voor het hof en de kosten daarvan. En passant bleek dat van de 35 militairen die op het paleis werken er maar liefst 27 Nederlandstalig zijn, te beginnen met het hoofd van het Militair Huis generaal Jef Van den Put. Bij de 15 onderofficieren zijn er 12 Nederlandstalig.

De kosten van de inzet van de militairen bedroeg vorig jaar 2,25 miljoen euro.


Meer België