Prinses Astrid stopt werk voor VN

Vorsten

26/09/2015 5:13 pm

NEW YORK – De Belgische prinses Astrid stopt eind dit jaar met haar werk voor de Verenigde Naties. Astrid was sinds 2007 speciaal vertegenwoordiger voor het zogenoemde ‘dring malaria terug’-programma, of in het Engels het ‘Roll Back Malaria Partnership’. Dat is in New York bekendgemaakt.

Het bestrijden van malaria was onderdeel van de millenniumdoelen die de lidstaten van de VN in 2000 bepaalden en waarmee voor 2015 resultaten moesten worden behaald. Dit weekeinde zijn nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen aangenomen die voor 2030 verwezenlijkt zouden moeten worden. Daarmee wordt voortgeborduurd op wat bij de millenniumdoelen is bereikt.

Prinses Astrid is in 2012 door VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon nog uitvoerig geprezen voor haar inzet in de bestrijding van malaria. “Ik heb de eer gehad om in het verleden met u tegen malaria te strijden”, aldus Ban Ki-moon die Astrid toen een VN-onderscheiding gaf.

De prinses heeft regelmatig werkbezoeken gebracht in gebieden waar malaria nog veel slachtoffers maakt. In de afgelopen vijftien jaar is een vermindering van 58 procent bereikt wat betreft het aantal malariadoden, maar het einddoel is nog niet bereikt, aldus het partnerschap bij de bekendmaking van het vertrek van prinses Astrid.


Meer België