Brabantse CdK Adema nieuwe voorzitter provinciaal overlegorgaan

Vorsten

25/06/2024 9:48 pm

Ina Adema volgt Jaap Smit op als voorzitter van het interprovinciaal overlegorgaan IPO. De 56-jarige Adema is sinds 1 oktober 2020 commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Smit stopt over enkele weken als CdK in Zuid-Holland en geeft dan automatisch ook zijn rol als IPO-voorzitter op.

Het IPO behartigt de belangen van de twaalf provincies op politiek vlak in Den Haag en in Europa. Zo lobbyt het IPO regelmatig bij het kabinet en de ministeries voor zaken die de provincies belangrijk vinden. Het bestuur bestaat uit een gedeputeerde uit iedere provincie, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

De 24 Statenleden die de Algemene Vergadering van het IPO vormen, stemden dinsdag in met de voordracht van Adema door het bestuur. “Ik verheug me erop om IPO-voorzitter te worden”, aldus de VVD-politica. “De vereniging ben je nooit alleen. Ik wil graag samenwerken met alle partijen die kunnen bijdragen aan de kracht van het samenwerkingsverband. Ik ben er ten diepste van overtuigd dat vooral door samen te werken provincies nog beter in staat zijn om voor Nederland het verschil te maken bij het aanpakken van de grote vraagstukken. Daar wil ik dan ook graag aan bijdragen.”

De 67-jarige Smit nam maandag in museum Panorama Mesdag al afscheid van zijn mede-commissarissen. De CDA’er wordt na het zomerreces in Zuid-Holland als CdK opgevolgd door Wouter Kolff, de huidige burgemeester van Dordrecht. Smit bekleedt deze functie sinds 2014. Alleen Han Polman is in Zeeland al langer commissaris van de Koning, sinds 2013. Polman (61) kondigde onlangs echter ook zijn vertrek aan. Hij gaat aan het werk bij de Raad van State.

Gratis voor jou


Meer Vorstenhuizen