Kamer wil dat stichting Laurentien doorgaat met toeslagenherstel

Vorsten

13/06/2024 4:24 pm

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil graag verder met een alternatieve route om ernstig gedupeerden in het schandaal rond de kinderopvangtoeslag te compenseren. Demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) hoopt nog voor de zomer duidelijk te kunnen maken onder welke voorwaarden dat kan, en hoeveel extra geld daarvoor nodig is.

De aanpak van de door prinses Laurentien opgezette Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) is afgelopen jaar bij zo’n driehonderd gedupeerden uitgeprobeerd. Het idee erachter is dat ouders zelf hun verhaal doen, waarna experts aan de hand van een soort afvinklijst met vaste bedragen per schadepost bepalen hoeveel aanvullende schade zij hebben geleden.

De proef heeft uitgewezen dat de methode voor ouders werkt. Wel moeten eerst strakkere afspraken worden gemaakt voordat die op grotere schaal kan worden toegepast, meldde De Vries twee weken geleden. Prinses Laurentien reageerde in een veelbesproken videoboodschap fel op deze pauze, die wat de staatssecretaris betreft evenwel zo kort mogelijk duurt.

In een Kamerdebat spoorden diverse partijen de staatssecretaris aan er snel voor te zorgen dat de stichting door kan met haar werk. De meeste partijen zijn het wel met haar eens dat de aan de gedupeerden uitgekeerde bedragen uitlegbaar moeten zijn. Maar de Kamer is ook klaar met de trage afhandeling door de Commissie Werkelijke Schade, die nu nog de meeste dossiers behandelt.

Over eventuele meerkosten lopen de meningen uiteen. De Vries zegt met een aanvulling op de begroting te komen waarin die uiteen worden gezet, maar de PVV trekt daarbij al op voorhand aan de rem. Kamerlid Edgar Mulder vindt dat het ook moet kunnen met de bijna 10 miljard euro die nu al voor het toeslagenherstel gereserveerd staat. De stichting zal immers de Commissie Werkelijke Schade werk uit handen nemen zodat die met minder toe kan, is zijn redenering.


Meer Vorstenhuizen