Breuk met traditie: Koning kiest Kamerheer Zuid-Holland

redactievorsten

16/12/2015 1:00 pm

Tot op heden heeft de koning niet alleen in de provincies, maar ook in de drie grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, een eigen Kamerheer. De provincie Zuid-Holland vormt hierin een uitzondering: de Kamerheer in Rotterdam neemt het zuidelijke deel voor zijn rekening, de collega in Den Haag het noordelijke.

De functie van kamerheer is een onbezoldigde baan die in de praktijk neer komt op een paar extra ogen en oren voor de koning in het land, en als extra ondersteuning voor de hofhouding tijdens evenementen. Nu baron Schimmelpenninck van der Oije per 31 december afzwaait als Kamerheer in Rotterdam, neemt zijn Haagse collega jonkheer Jan Jaap de Graeff zijn taak over. Dat betekent dat De Graeff vanaf 31 december voortaan Kamerheer van de koning in Zuid-Holland is.


Meer Nederland