Filipijnen blij met steun koningin

Vorsten

01/07/2015 6:15 am

MANILA – De Filipijnen zijn blij met de komst van koningin Máxima. Dat zei Amando Tetangco Jr, de gouverneur van de centrale bank woensdag bij de lancering van de nationale strategie om financiële diensten voor de héle bevolking toegankelijk te maken. Máxima was eregast bij de presentatie en ondertekening van dit actieplan in het nationale conventiecentrum.

Tetangco dankte de koningin voor haar steun voor de Filipijnse plannen. Hij noemde haar een inspiratiebron voor veel landen, zoals de Filipijnen, op het gebied van het toegankelijk maken van financiële diensten voor de hele bevolking. “Wij steunen op onze beurt uw werk”, aldus Tetangco.

Máxima was vol lof over het werk dat de Filipijnen hebben verzet. Ze had, zo zei ze, lang uitgekeken naar het bezoek. Het Zuidoost-Aziatische land was in vele opzichten koploper bij het bevorderen van financiële toegankelijkheid en dat er nu een nationaal plan was, betekende een belangrijke stap in de goede richting. “Er is al veel bereikt, maar er is ruimte voor verbetering”, aldus de koningin.

Spaargeld

Tetangco beaamde dat. Zo heeft maar 31 procent van de bevolking toegang tot bankdiensten en bewaart bijna driekwart van de bevolking spaargeld in een sok of onder het matras thuis, en niet bij een bank. Een derde van de Filipijnse steden en gemeenten hebben helemaal geen bank, en de meeste leningen zijn informeel, van familie of vrienden.

Met verzekeringen, spaarrekeningen en dergelijke bestaat er meer zekerheid en vallen mensen niet terug onder de armoedegrens wanneer ze worden getroffen door tegenslagen of natuurgeweld zoals de in de Filipijnen vaak voorkomende tyfoons. “We kunnen enorme vooruitgang boeken door dit plan goed uit te voeren,” meende de bankgouverneur.

De doelen zijn vastgelegd, tal van ministeries en instellingen en bedrijven hebben ze onderschreven. “We zullen u goed in de gaten houden en nauwgezet blijven volgen”, waarschuwde Máxima tijdens de feestelijke bijeenkomst. Een boodschap die ze eerder ook had gebracht bij de lancering van soortgelijke strategieën in Tanzania en Myanmar.


Meer Nederland