Kamer: koning moet ook belasting betalen

Vorsten

27/10/2015 4:05 pm

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix moeten net als andere Nederlanders belasting gaan betalen. Bovendien moeten de paleizen Noordeinde en Huis ten Bosch waar mogelijk worden opengesteld voor het publiek. Een meerderheid in de Tweede Kamer deed dinsdag die twee oproepen aan premier Mark Rutte.

Die had beide voorstellen in een debat twee weken geleden nog nadrukkelijk afgewezen. Maar daar liet een meerderheid in de Kamer zich niet door tegenhouden.

Een motie van de SP, PvdA en D66 die het kabinet vraagt voorstellen te doen om de huidige belastingvrijstellingen ongedaan te maken, haalde het met ruime meerderheid. Willem-Alexander, Máxima en Beatrix betalen geen belasting over de uitkering die ze krijgen en de troonopvolger betaalt ook geen erfbelasting bij overlijden van het staatshoofd. De Kamer wil hier dus vanaf.

Gans onmogelijk

Deze twee vrijstellingen staan in de Grondwet, dus afschaffen zal niet eenvoudig zijn. Het kabinet heeft steeds verdedigd dat er geen belasting over de uitkering wordt betaald. Als dat wel wordt ingevoerd, zouden de uitkeringen eerst fors moeten worden verhoogd.

Ook een motie van de PvdA, die bepleit dat de koninklijke paleizen worden opengesteld voor een breed publiek, onder wie schoolkinderen, haalde een ruime meerderheid. Rutte is hier tegen omdat Huis ten Bosch een woonhuis is en Noordeinde ‘gewoon een kantoor’. Het is volgens hem ondoenlijk om tussen de medewerkers rondleidingen te laten plaatsvinden. Huis ten Bosch is volgens Rutte ‘gewoon een woonplek’ met een gang en aan twee kanten kamers. Dat openstellen is volgens Rutte ‘gans onmogelijk’.


Meer Nederland